Pokles úrokových sazeb v Peru

Peru

Úrokové sazby hypoték v Peru zaznamenávají v posledních dvou letech výrazný pokles.

V roce 2014 se hodnoty úroku pohybovaly kolem 18 %, následující rok se snížily na 14 %.

K dalšímu snížení došlo v srpnu 2016 po zvolení nové vlády, a to na hodnotu 12 %.

Podpora bydlení od současné vlády, se také projevila na dalším snížení hodnoty úroku na úroveň v rozsahu 7-11 %.

Současná vláda pracuje na programu „Každý má svůj byt“.

Jen malá část dospělé populace Peru má vlastní bydlení. Přibližně 86 % populace vlastní bydlení nemá.

Běžně byt o velikosti cca 70 m2 obývají 2 až 3 generace, to znamená, že děti bydlí společně se svými rodiči i prarodiči.

Nový trend pořizování vlastního bydlení, který lze pozorovat například v evropských zemích, je umocněn dynamicky rostoucí ekonomikou.

Peruánci nalézají pracovní příležitosti v mnoha oblastech. Velmi silným odvětvím je turismus. Peruánskou krajinu každoročně navštíví čím dál více lidí z celého světa, kteří míří na známá místa Machu Picchu, jezero Titicaca a do džungle.

Další rozvíjející oblastí je průmysl těžební, hutní, stavební a zemědělství.

Podle odhadu odborníků by úrokové sazby měly v roce 2017 klesnout na úroveň 6 %.